Nowoczesna agencja badawcza

Dlaczego warto badać świadomość marek biur podróży?

Znajomość przedsiębiorstwa w grupie docelowej to ważny aspekt, który pozwalają sprawdzić badania świadomości marki. Przeprowadzają je zwłaszcza duże przedsiębiorstwa inwestujące sporo w reklamę, które powinny okresowo sprawdzać, czy działania te odbijają się większą znajomością przedsiębiorstwa. Również w tym celu wykonuje się badania świadomości marek biur podróży, w przypadku których brand ma duży wpływ na rynkowy sukces.

Trudne wybory w dobie pandemii

Branża podróżnicza przeżywa obecnie kryzys spowodowany pandemią, przez co jeśli już klienci decydują się na zagraniczne podróże, korzystają przede wszystkim z oferty znanych, cieszących się dużym zaufaniem podmiotów. Aby klienci mieli takie zaufanie, muszą mieć świadomość istnienia danej marki.

Właśnie dlatego przeprowadza się badania świadomości marek biur podróży, aby sprawdzić, czy klienci są w stanie samodzielnie lub z pomocą przytoczyć ich nazwy. Zazwyczaj jest to możliwe wtedy, gdy firmy istnieją od dłuższego czasu oraz prowadzą szeroko zakrojone działania reklamowe docierające do grupy docelowej.

Takie badania pozwalają sprawdzić, czy tego typu kampanie są efektywne. Jeśli bowiem zdecydowana większość osób z grupy docelowej będzie świadoma istnienia marki, wówczas można uznać to za duży sukces.

Wnioski płynące z badań świadomości marek biur podróży

Wnioski płynące z takich badań mogą być różne. W wielu przypadkach firma nie jest zadowolona z uzyskanych wyników, co może stanowić bodziec do doinwestowania w działania reklamowe lub zastanowienia się nad tym, czy są one realizowane w sposób prawidłowy.

Badania świadomości marek biur podróży warto w tej sytuacji połączyć z badaniami marketingowymi, które umożliwiają sprawdzenie skuteczności komunikatów reklamowych na reprezentatywnej grupie osób. Pozwala to dowiedzieć się, czy kampanie są w ogóle efektywne, również pod kątem budowania wizerunku marki.

Jak badać świadomość marek biur podróży?

Do przeprowadzania badań świadomości marek stosuje się różne metody. Jedną z nich jest technika CAWI, która może być skierowana do dokładnie określonej grupy respondentów, czyli potencjalnych klientów przedsiębiorstwa. Przydatne są też badania fokusowe czy innego rodzaju ankiety, również CATI, zwłaszcza przy grupach konsumentów do których dotarcie jest trudniejsze.

Niezależnie od wybranej metody, w przeprowadzaniu badania świadomości marek biur podróży pomogą Państwu eksperci Centrum Badawczo-Rozwojowego Biostat®. Firma ta ma 16-letnie doświadczenie na rynku, dzięki czemu może zagwarantować kompleksową pomoc w zakresie nie tylko sprawdzania świadomości oraz wizerunku marki, ale również badań rynkowych oraz marketingowych.

Przeprowadzanie badań świadomości marek biur podróży to zadanie, które przedsiębiorstwa tej branży powinny okresowo powtarzać. Na ich podstawie może bowiem okazać się, że niezbędne będzie przemodelowanie przekazów marketingowych lub zwiększenie ich zasięgu, aby docelowi klienci wiedzieli, że dana marka w ogóle istnieje w tym segmencie.