Nowoczesna agencja badawcza

Statystyczna pomoc dla młodych naukowców

Wsparcie dla pracy naukowej

Badania naukowe nawet na najniższych poziomach akademickiego zaangażowania, wymagają analizy i przetwarzania sporej ilości danych. Żeby zapewnić rzetelność projektowi badawczemu, należy spełnić szereg warunków, których należyte zachowanie wpływa na uzyskanie wartościowego naukowego wyniku. Niestety bardzo często okazuje się, że nie mamy możliwości ani czasu żeby przeprowadzić odpowiednio rzetelne badania samodzielnie i przeprowadzić analizę statystyczną, od pozyskania materiału badawczego, przez wykonanie obliczeń statystycznych, aż po odpowiednią interpretację wyników, w celu rozpoznania występujących relacji pomiędzy zaobserwowanymi elementami. Dzieję się tak dlatego, że zwykle planujemy zostanie specjalistą w innej dziedzinie niż statystyka matematyczna, z której technik i metod korzystamy jedynie pomocniczo, aby stosownie rozpoznać teren i nie zgubić związku z rzeczywistością. Zwykła dziedzina naszych naukowych poszukiwań, z którą związaliśmy nie tylko temat pojedynczego, choćby bardzo obszernego tekstu, jest na tyle specyficzna i wymagająca, że naprawdę trudno jest byłoby przy okazji starać się zostać mistrzem lub mistrzynią przetwarzania danych. Tutaj z pomocą przychodzą nam zewnętrzni wykonawcy, którzy mogą udzielić nam statystycznej pomocy.

Na co możemy liczyć?

Z danymi statystycznymi wiąże się mnóstwo pracy: gromadzenie, przetwarzanie, analizy i konstruowanie wniosków ich podstawie. Wielu studentów oraz początkujących naukowców staje przed poważnym problemem, gdy chodzi o przeprowadzenie odpowiednio rzetelnych badań do projektów, zobowiązań grantowych czy na potrzeby pracy dyplomowej. Jeśli chcemy porządnie zasłużyć sobie na miano naukowca, wcale nie musimy dokształcać się specjalnie z zakresu metodologii badań statystycznych. Zlecając analizę zewnętrznej firmie możemy nie tylko zaoszczędzić na czasie i własnych zasobach intelektualnych, ale przede wszystkim uzyskujemy pewność wiarygodnie przeprowadzonego projektu. Dzięki wsparciu najnowszych metod, technik oraz technologii eksperci w dziedzinie badań statystycznych są w stanie przeprowadzić badania o niespotykanej dotychczas trafności. Odpowiednio użyta, statystyka w pracy naukowej znacząco podnosi jej wartość, osadzając proponowane tezy mocno w gruncie rozpoznania tematu.

Współpraca z najlepszymi

Na wsparcie możemy liczyć tak naprawdę na każdym etapie podejmowanego przez nas przedsięwzięcia. Wszystko zależy tylko i wyłącznie od nas i posiadanych przez nas zasobów. Niezależnie od tego, czy posiadamy już dane, na których planujemy zastosować obliczenia statystyczne, czy jeszcze nie zaczęliśmy nawet myśleć o sposobie ich pozyskania, ważna jest współpraca z wykonawcą badania. W związku z tym, że dla tego typu analiz kluczowy jest kontekst wyjściowej dziedziny, to badacz pozostaje najważniejszym źródłem informacji dla zewnętrznego podwykonawcy. Dobre firmy oferujące usługi statystyczne wysoce cenią wiedzę wnoszoną do projektu przez zlecającego i dbają o ścisłe konsultacje, które pozwolą uzyskać efekt jak najbardziej dopasowany do jego oczekiwań. Każda rozprawa dyplomowa czy projekt naukowy jest indywidualną pracą badacza, dlatego wymaga odpowiednio spersonalizowanego podejścia. Jeżeli chodzi o ceny, prosta statystyka do pracy naukowej to zupełnie inny koszt niż szerzej zakreślony projekt – tak więc konsultacje rozpoczynają się już na etapie planowania współpracy: od wspólnego zaplanowania kosztorysu i planu pracy, który będzie satysfakcjonował wszystkich zainteresowanych.