Nowoczesna agencja badawcza

Badania marketingowe – sprawdź co przyniesie wywiad

Badania marketingowe – szybka weryfikacja potrzeb

Potrzeby i opinie klientów na temat produktów i usług proponowanych przez Państwa firmę mogą decydować o zapoczątkowaniu kroków wprowadzających nową jakość w sektorze obsługi klienta, PR-u i reklamy, a także poprawy jakości usług i produktów. Istotne opinie warto wydobyć za pomocą bezpośrednich rozmów – wywiadów z klientami. Tego typu badania marketingowe są oferowane przez doświadczone agencje badawcze.

Różne potrzeby konsumentów

Konsumenci chętnie wyrażają swoje opinie w komfortowych warunkach. Badania marketingowe w przestrzeni bezpośredniego wywiadu (IDI) oraz zogniskowanego wywiadu fokusowego (FGI) jest wygodną sytuacją zarówno dla badacza, jak i dla klienta. Wywiad indywidualny, podczas którego można zweryfikować:

  • zapotrzebowanie na nowe produkty i usługi wśród klientów,
  • skuteczność reklam i ich transparentność,
  • obecność marki oraz proponowanych produktów i usług w mediach (także w sieci i popularnych mediach społecznościowych),
  • znajomość produktów (dedykowana oraz spontaniczna) i kojarzenie ich z marką,
  • korzystanie z produktów konkurencyjnych.

Potrzeby klientów są często zależne od ich wcześniejszych doświadczeń i preferencji zakupowych, cech psychologicznych, zainteresowań, płci, wieku czy też wykształcenia. Dotarcie do zweryfikowanych respondentów pod kątem wymienionych cech jest możliwe dzięki odpowiednim narzędziom. Specjaliści ds. badań marketingowych z BioStat® posługują się odpowiednimi narzędziami, dzięki którym możesz uzyskać wartościowe informacje na temat swoich produktów i usług.

Wypowiedzi respondentów będą dodatkowo weryfikowane w trakcie zogniskowanych wywiadów fokusowych, co jeszcze bardziej uwiarygodni zebrane informacje. Badania marketingowe w Centrum Badawczo-Rozwojowym BioStat® prowadzą eksperci z doświadczeniem w branżach takich jak: ekonomia czy też marketing.

Badania – marketingowe – warianty do wyboru

Bez ograniczeń możesz wybierać różnorodne warianty badań marketingowych na potrzeby Twojej firmy. Aby móc skwantyfikować wyniki uzyskane w trakcie wywiadów, eksperci BioStat® przeprowadzą dodatkowo badania ilościowe w tym samym zakresie tematycznym. Twarde dane liczbowe pozwolą na przełożenie wyników na większą populację badawczą. Dobierz odpowiedni harmonogram badań do swoich potrzeb i zdobądź szczegółowe opinie o produktach i usługach Twojej firmy.

 

Korzystaj z szerokiej gamy możliwości badań jakościowych BioStat®! Sprawdź szczegóły oferty.

Similar posts