Nowoczesna agencja badawcza

Zadowolenie pracowników buduje przyszłość firmy

badanie satysfakcji pracownikówDecydując się na przeprowadzenie jakiekolwiek procesu badawczego należy rozpoznać własne potrzeby, a następnie wskazać na zasoby oraz możliwości, które pozwolą na realizację tychże. Przy czym warto zauważyć, że proces taki jak badanie satysfakcji pracowników związany jest budowaniem pozytywnego wizerunku firmy oraz utrzymywaniem dobrych relacji pomiędzy pracodawcą a pracownikiem.

 

Badanie doceniające pracowników

Odnosząc się do poziomu zadowolenia pracowników można traktować je jako wskaźnik efektywności zarządzania daną firmą czy przedsiębiorstwem, gdyż zadowolenie pojawia się na drodze wykonania powierzonych zadań wraz z realizacją celów firmy, jak i pracowników. Jeśli chodzi natomiast o korzyści wypływające z badania satysfakcji pracowników należy zaznaczyć, że:

  • sprawiają one, iż pracownicy czują się docenieni;
  • wzmacniają więź, która łączy pracownika z firmą;
  • pracownicy utożsamiają się z zaistniałymi problemami i starają się je rozwiązać.

 

Motywacja a kształtowanie się satysfakcji

Natomiast jeśli chodzi o motywację w procesie kształtowanie się postawy, którą jest satysfakcja to warto odnieść się do teorii Maslowa. Według psychologa każdy człowiek dąży do zaspokojenia pięcia poziomów, którymi są potrzeby (zaczynając od najniższych):

  1. fizjologiczne;
  2. bezpieczeństwa;
  3. przynależności;
  4. szacunku;

Ludzie zmieniają swoje zachowania wraz z realizacją określonych grup potrzeb. Przy czym przejście do potrzeb wyższych następuje po zaspokojeniu tych niższych i wymaga większego nakładu zaangażowania, co wiąże się z zwiększeniem produktywności.

 

Proces uwzględniający różne perspektywy

Zaproponowane badanie satysfakcji pracowników  powinno być przeprowadzane w sposób regularnych – w szczególności wtedy, gdy dana firma spotyka się z kryzysem. Dzięki zrealizowanemu badaniu i rozpoznaniu motywacji oraz postaw pracowników możliwym jest wskazanie źródła obecnej sytuacji. Jednocześnie badanie to pozwala na przyjrzenie się także przyczynom zewnętrznym, które mogą mieć znaczenie dla kształtującej się aktualnej sytuacji.

 

Zadowolenie powinno być sprawą wspólną

Dzięki właściwemu rozpoznaniu sytuacji można podejmować działania, które będą wspierać rozwój pracowników oraz wpłyną na jego samopoczucie. Same badania satysfakcji pracowników pozwalają na budowanie pożądanego wizerunku firmy, który będzie spójny zarówno z obraną misją oraz celami rozwojowymi pracowników.

Similar posts